Телепромптерът или „аутокю“ е незаменим помощник, подходящ както за индивидуални събития, така и за телевизионни организации. В стрийминг услугите може да се ползва успешно за уебинари, онлайн-обучения и др.