Mногокамерното видео заснемане има за цел едновременното заснемане на събитието от различни ъгли. Постига се разнообразие във видео микса и атрактивност на режисурата.