Постпродукцията включва работа по обработване и адаптиране на записи според нуждите и изискванията на клиентите – монтиране на заснетия материал, добавяне на звук, изработка на визуалните ефекти.