ървокласни решения за видеоконферентни връзки.

  • Включване на Многоезичност;
  • Ограничаване на достъпа;
  • Включване на въпроси от зрителите;
  • Вграждане на чат;
  • Наличие на видео архив.