Организация на хибридни събития и стрийминг в платформи като Zoom, Youtube, Facebook, собствени страници и др.